Coronavirus

Tijden zijn onzeker en we moeten ons aanpassen aan de huidige omstandigheden. Dit vergt veel van iedereen. Ook van ouders en kinderen in de thuissituatie, rondom thuisscholing, thuiswerken etc.

De scholen zijn dicht en we moeten sociaal contact zoveel mogelijk vermijden. Hoe leg je aan je kind uit wat er aan de hand is? Op de sites van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Nederlands Jeugdinstituut vind je adviezen van diverse experts. Met onder andere deze praktische tips voor ouders.
Voor uitleg met filmpjes, voor jonge kinderen van 5 tot 9 jaar, kun je terecht op de facebookpagina van Piep en Pats

Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) ondersteuning vallen onder de vitale beroepen. Wij zullen er dus zoveel mogelijk aan doen om regelmatig in contact te blijven. Hetzij telefonisch, beeldbellen of indien wenselijk face tot face.

Face to face contactmomenten worden echter voor zoveel mogelijk beperkt. Tenzij strikt noodzakelijk waarbij eventueel de veiligheid in het gedrang lijkt te komen.

Denk bij veiligheid bijvoorbeeld aan huiselijk geweld e.d. en mocht er na overleg besloten worden deze huisbezoeken toch te laten plaatsvinden, dan zal er volgens de actuele aanwijzingen van het RIVM gehandeld worden en zullen wij u hier als cliënten ook op attenderen.

Alternatieven: bellen en beeldbellen

Verder zullen we zoveel mogelijk samen overleggen om afspraken wel of niet door te laten gaan en indien gewenst deze op een alternatieve manier laten plaatsvinden. Dit kan uiteraard via een telefonisch consult of bijvoorbeeld via beeldbellen. Hiervoor adviseren wij u SIGNAL messenger te downloaden op uw mobiele telefoon. Andere apps zoals WhatsApp, Skype en Facetime zijn niet veilig, als het gaat om de wet op de privacy en het delen van informatie.

Aangepast face to face contact in de vorm van wandelen. Dit zijn 1 op 1 afspraken en geen systeemgerichte sessies.
Daarbij hanteren we nog steeds de 1,5 meter tussenruimte en kunnen we mogelijk ook niet altijd alles bespreken. Wel kunnen we er samen voor zorgen dat we op deze wijze in contact blijven. In contact blijven en bewegen worden dus op deze manier gecombineerd. Als een gezinslid klachten heeft spreken we met niemand face to face af. Dit is in overeenstemming met de nieuwe maatregelen van de overheid.

Tijdens alle contactmomenten zullen we ten alle tijden de adviezen van het RIVM blijven opvolgen.

  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

Indien het RIVM de actuele aanwijzingen aanpast of veranderd, dan zal Knoest, daar waar nodig, het eigen beleid hier ook op aanpassen. Houd daarom ook de berichtgeving in de gaten en volg de actualiteiten via de RIVM en via de Facebook pagina van Knoest.

Nieuwe aanmeldingen en eventuele wachtlijst

Vooralsnog zijn er cliënten die op een wachtlijst staan. Wel zijn er vragen rondom aanmeldingen, ook hierin proberen wij zoveel mogelijk mee te denken en naar oplossingen te zoeken.

Als er vragen of onduidelijkheden zijn schroom dan niet om contact op te nemen. Ook in deze onzekere tijd staan we klaar om te helpen.