Hoe werken wij?

Knoest behandelt en begeleidt kinderen en volwassenen op systemische wijze. Systemisch werken gaat ervan uit dat ieder mens onderdeel is van een systeem. Dat kan een schoolsysteem, een gezin, sportclub, vriendengroep of ander systeem zijn. Binnen dat systeem heb je een rol en ontstaan patronen. Die rollen en patronen beïnvloeden je gedrag en kunnen je stimuleren of juist belemmeren in je groei en ontwikkeling. Vanuit Knoest kunnen we op al deze vlakken/leefgebieden samenwerken.

Samen met het gezin kijken wij naar wat deze patronen zijn, en hóe deze jullie systeem beïnvloeden. Het gaat bij deze behandeling dus om de relaties tússen personen. Wanneer er bijvoorbeeld iemand in een gezin vastloopt, kan dat de rest van de gezinsleden beïnvloeden. Andersom kan elk systeem lid iets doen om het systeem positief te beïnvloeden en/of te versterken.

Kwaliteit – HKZ gecertificeerd

Vanaf het moment dat Knoest is begonnen, staat de kwaliteit van de jeugdhulp op de eerste plaats. Hier is en wordt altijd veel tijd en aandacht aan besteed. Knoest doet dat stapje extra als het gaat om kwalitatieve zorg. Het is dus niet nieuw voor Knoest om constant te werken aan het verbeteren van de kwaliteit. Het vastleggen van alle stappen van het proces volgens de HKZ eisen was wel nieuw voor ons. We hebben hier dan ook op onze typerende Knoest-werkwijze vorm aan gegeven; met heel veel zorg en aandacht. Dat is in ieder geval wat wij terugkregen tijdens onze HKZ certificering.

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Wij kunnen met trots vertellen dat wij in 2021 ons HKZ-certificaat hebben behaald. Voor ons was dit een mooie kers op de taart.

Kom bij Knoest!

Ieder kind is welkom bij Knoest. Met al zijn krachten en uitdagingen. We geloven niet in labels en we spreken niet over problemen, maar over uitdagingen. Iedere moeilijkheid is een kans voor ontwikkeling en groei. In een respectvolle, veilige en fijne omgeving kunnen we allemaal van en met elkaar leren. Verbinding is een belangrijke kernwaarde van Knoest. We verbinden hart, hoofd, instanties, plekken en activiteiten aan elkaar, om ieder kind zo passend mogelijk te helpen. We besteden veel aandacht aan duurzaamheid, gezond eten, bewegen, spelen en buiten zijn. Onze locaties zijn allemaal centraal gelegen, midden in de natuur en daar maken we veel en dankbaar gebruik van.

Samenwerking

Knoest werkt met een hecht en betrokken team. Als de hulpvraag dat behoeft, gaan we samenwerkingen aan met partners die hun eigen expertise meebrengen. Een collectief samenwerkingsverband met zelfstandigen en andere zorginstellingen die passen binnen de visie van Knoest, biedt ons de mogelijkheid externe partijen te betrekken in ons aanbod, terwijl we onze communicatielijnen kort houden. Tegelijkertijd biedt het onze cliënten de mogelijkheid een zorgpakket samen te stellen dat het best bij de hulpvraag past. Zonder daarbij de eigen regie uit handen te geven.

Contra-indicaties

Helaas zijn er ook redenen waarom een kind (nog) niet bij ons terecht kan. Redenen kunnen zijn:

  • Kinderen die vanwege een lichamelijke beperking niet in staat zijn om het dagprogramma te volgen op de groep.
  • Kinderen met een (zware)verstandelijke beperking.
  • Kinderen die medische zorg nodig hebben.
  • Kinderen die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag welke een gevaar vormt voor zichzelf of voor de ander kunnen in eerste instantie niet aan de groep deelnemen. Wel kan gekeken worden naar een individueel traject.
  • Wanneer ouders zich niet kunnen vinden in de kernwaarden van Knoest.
  • Wanneer ouders zich niet kunnen/willen houden aan de afspraken die gesteld zijn.
  • Wanneer de kinderen de veiligheid van de groep, zichzelf of andere in gevaar brengen.
  • Wanneer de kinderen niet te motiveren zijn (voor de groep).
  • Wanneer ouders in een geschil/strijd zitten wat betreft omgang (vechtscheiding).
  • Als het langdurige zorg betreft (langer dan 3 jaar).