Gezinsbegeleiding

Een gezin is een dynamisch systeem. Opvoeden gaat met ups en downs, maar soms hebben gezinnen te maken met ingewikkeldere opvoedvraagstukken, die al langere tijd spelen. Als je daarnaast ook nog met andere problemen kampt, op financieel, relationeel of werkgebied, of met instanties, is begeleiding thuis een mogelijkheid.

Weet dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen. Knoest helpt je zo snel mogelijk weer grip te krijgen op de situatie. We kijken samen met jou en je gezin wat nodig is. We stellen samen een wensen- en doelenlijst op en begeleiden jou deze doelen te behalen. Daarnaast reiken we je methodieken aan waarmee je je opvoedvaardigheden verder kunt ontwikkelen.

Gezinsbegeleiding wordt geheel afgestemd op de behoefte van het gezin. De begeleiding kan van licht tot intensief zijn, net wat er nodig is. Je gezin kan met deze begeleiding weer een veilige basis worden voor je kind, een plek waar het zich kan ontwikkelen. Jij en je kind krijgen weer het zelfvertrouwen om de toekomst positief tegemoet te gaan.

Heb jij nu hulp nodig? Bel/mail ons!