Knoest Jongerengroep

Ingewikkelde ontwikkeling

Jongeren bevinden zich in de overgangsfase tussen kind en volwassene. Naast nieuwe ontwikkeltaken spelen ook veranderingen in het lichaam, de cognitie, de seksualiteit en het sociale netwerk in deze levensfase een grote rol. Ze krijgen een groeispurt en lijken steeds zelfstandiger te worden. Deze veranderingen kunnen leiden tot een verstoring in het evenwicht, die ervoor zorgt dat jongeren neerslachtig kunnen worden. Het ideaalbeeld dat ze van volwassen hebben, is nog onbereikbaar en daar worstelen ze mee. Ze vinden zichzelf niet goed genoeg en dit kan leiden tot een laagzelfbeeld.

Dit hoort bij de levensfase en vaak vinden ze hun balans weer terug, omdat ze veerkrachtig zijn. Wanneer er veel risicofactoren in het leven van de jongere zijn kan dit leiden tot ontwikkelingsproblemen. Of jongeren hun evenwicht weer terugvinden, hangt af van de balans tussen de risicofactoren en de veerkracht. Risicofactoren zijn ingrijpende levensgebeurtenissen als scheiding, verhuizing, of een ongeluk. Het kan ook zijn dat coping strategieën (de manier waarop om wordt gegaan met stressvolle situaties) onvoldoende ontwikkeld zijn. In dat geval zal er niet, of in mindere mate gezocht worden naar een oplossing om de stress te verminderen. Dit, in combinatie met onvoldoende veerkracht maakt jongeren kwetsbaar. Kwetsbare jongeren hebben een verhoogd risico om uit balans te raken vanwege een maatschappelijke achterstand of een beperking op verstandelijk, psychosociaal of psychiatrisch vlak. Vaak uit zich dit in ontwikkelingsproblemen.

De veranderingen spelen niet alleen een rol in het leven van de jongeren, maar ook in die van hun ouders. Jongeren hechten steeds meer waarde aan die van leeftijdgenoten en maken zich los van hun ouders. Ouders krijgen het gevoel dat ze het contact met hun kinderen verliezen en de communicatie verloopt vaak stroef. Waar ouders voorheen een directieve en sturende rol hadden naar hun kind zullen ze nu meer een begeleidende en ondersteunende rol spelen. De communicatie met jongeren verloopt ook anders. Ze voelen meer ruimte om de opvoeding te bevragen en zullen vaker in discussie te gaan.

Voor jongeren, door jongeren

Speciaal voor jongeren en mét jongeren heeft Knoest een passend groepsaanbod ontwikkeld. Wij hebben de jongeren zelf de belangrijkste stem gegeven in het ontwikkelen van het aanbod. Zij zijn de ervaringsdeskundigen en weten vaak precies wat ze nodig hebben. Ze hebben zelf ook een grote rol in de invulling van de groep. Op deze manier raken ze ook gemotiveerd voor de groep, omdat ze kunnen doen wat ze leuk vinden.

De Knoest jongerengroep

Het doel van de Knoest jongerengroep is de jongeren voorbereiden op de maatschappij. Bijvoorbeeld door ze te ondersteunen in het maken van een studiekeuze. We laten ze kennis maken met verschillende beroepen. Maar ook geven we de jongeren verantwoordelijkheid, door ze de leiding te geven over het bedenken en voorbereiden van activiteiten. Ze leren zelf keuzes maken, vanuit hun eigen behoefte en gevoel.

Wij bieden jongeren een veilige plek, waar ruimte is voor hun verhaal en de ontwikkeling van persoonlijke leerdoelen. Doorgaans is hulpverlening vaak gericht op het bieden van individuele oplossingen en interventies. Bij Knoest zien we dat juist het groepswerk positief bijdraagt aan de individuele vraagstukken. Jongeren zijn in deze levensfase vooral gericht op contact met leeftijdsgenoten (peergroup). Ze willen met elkaar beleven, voelen en praten over hoe het is om een jongere te zijn.

Ze maken zich los van volwassenen en de peergroup neemt de belangrijkste rol in. Erbij willen horen en anders zijn, zijn thema’s die op deze leeftijd heel actueel zijn. Kinderen vinden opeens andere kleren leuk en gaan naar andere muziek luisteren. Dit kan per week wisselen.  Door zich in een groep leeftijdsgenoten te bewegen, ontwikkelen jongeren hun identiteit en ontdekken ze hoe ze zich verhouden tot anderen en tot zichzelf. Zo onderzoeken ze wie ze zijn en wie ze willen worden.

De peergroup draagt sterk bij aan het ontwikkelen van autonomie. Bij het nemen van beslissingen willen de jongeren niet meer terugvallen op ouders. Ze leren zelf keuzes te maken, vanuit eigen behoefte en gevoel. Daarnaast voorkomt een peergroup ook sociaal-emotionele problemen zoals depressie en gevoelens van eenzaamheid.

De activiteiten van de jongerengroep zullen plaatsvinden op een unieke locatie aan de rand van de hei in Bussum. We zijn heel blij met deze plek op de hoek van de Ruijterlaan en de Piet Heinlaan. Het oude schoolgebouw dat er staat is nu een broedplaats voor creatieve mensen. Zij ontwikkelen hier (duurzame) initiatieven en maken de mooiste dingen. De prachtige ligging en de wisselwerking met de broedplaats, maken het voor de jongerengroep een ideale locatie. De jongeren zullen actief bijdragen aan de ontwikkeling van de broedplaats. Samen met een aantal mensen van de broedplaats krijgen ze de kans een oude SRV-bus op te knappen tot groepsruimte. Op deze manier creëren we een mini-maatschappij waar de jongeren actief aan deelnemen.

Locatie en tijden

De groep vindt plaats op donderdag op de Groene Ruijter (Ruijterlaan) in Bussum.

Bron: Van der Kolk, S. (2020, 30 juni). Aanbod voor kwetsbare jongeren  [startproduct afstudeeropdracht]. Geraadpleegd op 14 juli van https://onstage.xebic.com/default.aspx#2972765924474774