Knoest Groepen

Deze groep is een naschools programma op maandag en dinsdag voor kinderen. We bieden activiteiten aan waar kinderen blij van worden. Dat zijn activiteiten die creatief, actief of ontspanningsgericht zijn, uiteraard passend bij de interesse van het kind. Werken in de moestuin is (afhankelijk van het seizoen) een vast onderdeel van het dagprogramma. Aan het einde van de middag koken we met elkaar een lekkere gezonde maaltijd, natuurlijk zoveel mogelijk met de oogst uit eigen tuin.

Na het eten ruimen we met elkaar op en sluiten we het programma af, voordat de kinderen weer naar huis gaan. Door dit groepswerk leren kinderen bewust en onbewust enorm veel: samenwerken, aandacht, contact maken en bewust leven. Wat is gezond voor mij, wat vind ik leuk, waar ben ik goed in en waar word ik blij van. Allemaal belangrijke kernwaarden voor een gelukkig leven, vinden wij.

Naast deze groepen is er ook een woensdaggroep. Bij deze groep ligt bij de activiteiten de nadruk op sport en techniek. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen door sport, spel en beweging. Dit geldt voor alle kinderen, maar vooral ook voor kinderen met bijvoorbeeld ADHD, autisme of overgewicht. (Meedoen aan) sporten gaat vaak niet zo vanzelf en spelregels zijn een bijkomende uitdaging. Bij de sportgroep kunnen kinderen hun kracht ontdekken door middel van sport en spel, aangevuld met activiteiten die aansluiten bij hun interesses. Zoals wetenschap en techniek. Julian Krommenhoek begeleidt deze sport- en wetenschap groepen. Een aanrader voor ieder kind!

Eigenwijs groep

De kinderen komen uit school direct door naar de groep. Op de maandag en dinsdaggroep zullen we met de kinderen de avondmaaltijd delen. Hierbij gebruiken we, voor zover het seizoen het toelaat, groente uit de tuin. De kinderen worden om 18.30 uur opgehaald door ouders, waarbij er een overdracht is van de begeleider naar ouders. Op de woensdag komt het stuk voeding terug in een gezonde snack die wekelijks wisselt en uitnodigt tot verkenning van smaken, texturen, etc.

Maandag: inloop vanaf 14.30 – 18.30 uur
Dinsdag: inloop vanaf 14.30 – 18.30 uur
Woensdag: inloop vanaf 13.30 – 17.30 uur

Zorgtraject

Bij Knoest geloven we niet in ‘stempels of labels’. Dit betekent dat de kinderen die in de groep zitten zorgvuldig bij elkaar geplaatst zijn op basis van kwaliteiten en leermogelijkheden en niet op tekortkomingen. Samen leven, samen leren en samen doen staan centraal in de groep. Het groepswerk is enorm leerzaam voor ieder kind.

Bij een zorgtraject waarin de Knoest-groep als onderdeel van de behandeling ingezet wordt, ligt de nadruk op de geformuleerde hulpvraag en observatie van het kind. Bovenal is in de Knoest-groep zitten en meedoen met de activiteiten voor het kind leuk. ‘Leren’ is ineens niet zo zwaar meer. Daarnaast is de Knoest Sportgroep een uitkomst als kinderen niet mee kunnen komen op fysiek of sociaal gebied, of niet in aanmerking komen voor een reguliere teamsport.

Het groepswerk is gericht op:

  • bewustwording op het gebied van voeding, beweging, creativiteit en zelfkennis;
  • samenwerken, omgang met elkaar met respect voor andere opvattingen;
  • observatie in een kleinschalige, veilige omgeving;
  • naleven van regels, voorleven gezond gedrag, sturing geven aan kinderen en jongeren;
  • enthousiasmeren voor beweging, creativiteit, tuinieren en voeding;
  • contact leren maken met je lichaam en rust en ontspanning kunnen vinden.

De kinderen en jongeren met een zorgvraag zullen tevens een begeleider hebben die thuis op bezoek komt. De frequentie van deze huisbezoeken is afhankelijk van de hulpvraag. Door de combinatie van groepsdeelname en huisbezoeken te maken, kunnen we de observaties op de groep naar thuis vertalen en andersom.

De hulp aan huis zal gericht zijn op:

  • specifiek maken van de hulpvraag;
  • gezinspatroon in kaart brengen;
  • krachten in het gezin ontdekken en delen;
  • samen met het gezin een plan maken om knelpunten weg te werken.