Rots & Water op maat

Rots & Water is een wetenschappelijk onderbouwd programma dat wereldwijd wordt aangeboden. Het is aangetoond dat de training het lichaamsbewustzijn vergroot en inzicht in je eigen kernkwaliteiten en uitdagingen geeft. Het geeft naast inzicht ook ‘tools’ om met die inzichten aan de slag te gaan op een manier die positief en opbouwend is. De training vergroot het zelfvertrouwen en helpt om spanning in je lijf te herkennen. Het is een psycho-fysieke training, die je helpt te voelen en vanuit zelfvertrouwen en kracht te handelen en te reageren.

Sociale interactie is een van de leerzaamste, maar ook lastigste onderdelen van de menselijke groei en ontwikkeling. Hoe geef je bijvoorbeeld goed je grenzen aan? Hoe voelt het als anderen jou niet begrijpen of als je gepest wordt? Wat doet het met je als je buiten de groep valt? Het is enorm belangrijk om écht aanwezig te zijn in ieder contact. Te voelen wat er met je gebeurt en nog belangrijker; hoe je ervoor zorgt dat je gehoord en gezien wordt. Onderwerpen die middels (rollen)spellen en oefeningen worden behandeld zijn;

 • zelfvertrouwen
 • zelfbeheersing
 • fysieke en mentale weerbaarheid
 • communicatie
 • lichaamstaal
 • grenzen stellen
 • concentratie
 • keuzes maken

Rots- en Water is inmiddels een aardig begrip in Nederland. Echter zijn er verschillen in de wijze waarop deze wordt aangeboden. Zo maakt het verschil of de training door de sportleerkracht, de meester of juf of een systeemtherapeut gegeven wordt. Bij Knoest gebruiken we Rots- en Water onderdelen en vullen deze aan met onze kennis van groepsdynamica en systemisch werken. Dit betekent concreet dat elke nieuwe training op maat geschreven wordt, op basis van de thema’s van de kinderen, het leerniveau en de samenstelling van de groep. Na iedere training ontvangt de ouder/verzorger een theoretische onderbouwing en huiswerk om de inhoud van de training te vertalen naar thuis. Ook tijdens de ouder-kind lessen en de tussentijdse evaluatie wordt hier aandacht aan gegeven. Zo is de training niet een ‘losstaand’ iets, maar een tastbare ‘tool’ die kinderen direct kunnen inzetten.

Voor wie?

We gunnen ieder kind (en volwassene) de Rots- en Water ervaring op maat. Los van de uitdagingen waar je kind tegenaan loopt, is het een fijn om te leren vertrouwen op de signalen die je lijf je geeft over hoe het met je gaat en hier vervolgens gedrag aan te kunnen koppelen. Iedere Rots & Water-groep wordt op elkaar afgestemd. We combineren kinderen/jongeren vanuit verschillende hoeken, met allemaal hun eigen kwaliteiten en uitdagingen. Zo leer je met- en van elkaar. Is je kind verlegen en voelt hij/zij zich niet gezien in een groep, of is je kind juist explosief en reageert hij/zij agressief in conflictsituaties? Dan is Rots & Water een waardevolle training. Jouw kind krijgt inzicht in zijn/haar gedrag en handvatten om te leren omgaan met teleurstelling en groepsdruk.

Het traject

Er starten meerdere keren per jaar een rots en watertraining. Op onze agenda is te vinden wanneer de eerstvolgende training start. De trainingen vinden plaats op ons kantoor in Bussum en het traject duurt 10 weken. De training ziet er als volgt uit:

 • Intake – met ouders, kind en trainer om de hulpvraag helder te krijgen
 • 3 Rots en Water trainingen op maat geschreven.
 • Een training met ouders/verzorger en de kinderen om zo de vertaalslag naar thuis te kunnen maken.
 • Tussentijdse evaluatie – hierin worden de observaties van de training gedeeld en kijken we op welke wijze we de training thuis of op school door kunnen voeren.
 • 4 Rots en Water trainingen op maat geschreven.
 • Eindpresentatie in de vorm van een oudertraining.
 • Huiswerk voor de ouders – wordt na iedere training meegegeven aan het kind. Hiermee komt het kind in de rol van de trainer en kan hij zijn ouders meenemen in zijn leerproces.

Ben je geïnteresseerd in de training? Dan kun je via de knop geïnteresseerd meer informatie aanvragen. In deze mail krijg je ook de informatie over hoe je je kind kunt aanmelden.

Rots & Water binnen een behandeltraject

In een behandeltraject zal Rots & Water zich concentreren op het toepassen van de vaardigheden binnen de gestelde hulpvraag. De vaardigheden zijn afhankelijk van de thema’s die er binnen deze hulpvraag spelen. Rots & Water is ook heel geschikt voor kinderen met een stoornis in het autismespectrum en kinderen met psychosociaal trauma. De bouwstenen van Rots- en Water (lichaamsbeheersing, lichaamsbewustzijn naar zelfvertrouwen) zijn terug te vinden in alle vormen van aanbod die Knoest aanbiedt. Mocht een training niet passend zijn of onvoldoende zijn, is er de mogelijkheid om samen met de behandelaar te onderzoeken welk aanbod past bij de vraag. Wanneer het kind meer tijd nodig heeft om datgene wat aangeboden is in de training naar thuis of het gezin, dan kan dit via een behandeltraject.

Wil je als ouder meer grip op het contact met je kind(eren)? Ook dan is Rots & Water zinvol. Je leert duidelijk en liefdevol grenzen aangeven, luisteren naar wat je kind je wil vertellen met zijn gedrag en hoe je hem/haar echt kunt helpen. Zonder dat je daarbij jezelf uitput of je eigen grenzen overgaat. Je lichaamsbewustzijn groeit en je staat sterker in je rol als opvoeder. Mocht je hier interesse in hebben kun je dit aangeven bij het intakegesprek. Er wordt dan onderzocht of het mogelijkheid is om een behandeltraject binnen Knoest te starten.

Extra’s van Rots- en Water binnen een behandeltraject;

 • Meer tijd beschikbaar voor begeleiding thuis of op school om aangeleerde vaardigheden toepasbaar te maken, daar waar het nodig is.
 • Kind bekijken vanuit een systemisch perspectief, begeleiding breder kunnen trekken wanneer de hulpvraag vanuit systeem meer naar voren kom.
 • Een vast gezicht voor het kind en rest van het systeem.
 • Samenwerking mogelijk met andere disciplines zoals school etc.
 • Mogelijkheid tot verhogen van intensiviteit in begeleiding.