Inschrijfformulier Rots & Water

Inschrijfformulier Rots en Water
Zijn er fysieke klachten?
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wanneer de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, heeft Knoest als organisatie meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van onze organisatie om aan te tonen dat wij ons aan de wet houden. Dit heet de verantwoordingsplicht.

De verantwoordingsplicht houdt in dat wij met documenten moeten kunnen aantonen dat wij de
juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen.

Bij Knoest verwerken we (bijzondere) persoonsgegevens en zijn wij volgens de wet verplicht om hier toestemming voor te krijgen. We gebruiken deze gegevens echter alleen voor onze eigen
administratie.

Met het versturen van dit formulier geef ik akkoord voor het verwerken van persoonlijke gegevens van mij of die van mijn kinderen onder de 18 jaar, enkel voor administratieve doeleinden.

reCAPTCHA