Schoolgerichte kindbegeleiding

School is vooral gericht op het aanleren van cognitieve vaardigheden, zoals rekenen en spelling. Natuurlijk is ieder kind veel meer dan zijn schoolresultaten. Als het kind moeite heeft met het eigen maken van de stof en achterblijft in zijn resultaten, zegt dat vaak meer over zijn/haar schoolse gedragsvaardigheden, dan over intelligentie. Achterblijven op school resulteert vaak in bepaald gedrag. Onderpresteren of faalangst zijn daarvan bekende voorbeelden.

Schoolgerichte kindbegeleiding is erop gericht het kind vaardigheden aan te leren om beter uit de voeten te kunnen met de aangeboden stof op school. Kinderen leren dus niet beter spellen of rekenen, maar ze leren hóe je ervoor zorgt dat je op school goed functioneert en in staat bent om te leren en om je te ontwikkelen.

Wat leert je kind?

Je leert bijvoorbeeld een schoolse taak voltooien, omgaan met en het (zelf) vinden van een oplossing voor een taal- of rekenprobleem, bij het individueel uitvoeren van een opdracht of bij het werken in een groep. Het ontwikkelen van het vermogen tot analytisch denken, het werken met stappenplannen, het vasthouden van de concentratie, de vaardigheid om taakgericht te kunnen werken en om de planningsvaardigheden te stimuleren, zijn allemaal schoolse vaardigheden die je nodig hebt om op school te kunnen gedijen op je eigen niveau. De begeleiding is een op een. We gaan samen kijken hoe een kind leert en we werken aan het herkennen van denkpatronen. De begeleiding zorgt voor meer zelfvertrouwen, zodat kinderen steviger kunnen staan in de groep.

Duur begeleidingstraject

Het aanleren van de basisvaardigheden neemt ongeveer tien sessies in beslag. Voor het internaliseren van de vaardigheden is zeker een langere periode nodig, circa twintig sessies.

Ouders kunnen het traject van kindgerichte begeleiding in de klas in gang zetten. Dit kan in overleg met de school, leerkracht of uit eigen beweging.

Jeugdwet

Het pakket kan aangeboden worden via een budget vanuit de Jeugdwet. Mocht je er meer over willen weten, dan kun je contact opnemen met Raymond Schoen.