Systeembehandeling

Bij systemisch werk wordt er gekeken naar wat er tussen de verschillende gezinsleden gebeurt. Met het systeem wordt alles bedoeld wat een belangrijk onderdeel van je leefwereld vormt: gezin, familie, school, vriendenkring, werk, etc. In de wisselwerking tussen verschillende gezinsleden kunnen (negatieve) patronen ontstaan, welke de onderlinge verhoudingen kunnen beïnvloeden. Het gaat bij deze behandeling dus om de relaties tússen personen. Wanneer er bijvoorbeeld iemand in een gezin vastloopt, kan dat de rest van de gezinsleden beïnvloeden. Andersom kan elk systeem lid iets doen om het systeem positief te beïnvloeden en/of te versterken.