Werken bij

Bij Knoest zijn we dankbaar voor de derdejaars studenten van de studierichting Ecologische Pedagogiek, die we elk jaar mogen begeleiden.
Bij ecologische pedagogiek denk je misschien ten onrechte dat pedagogiek en natuur bedoeld worden. Ecologische pedagogiek is een stroming, een perspectief om naar pedagogisch handelen te kijken. Ecologen onderzoeken natuurlijke systemen; ‘de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen’. Zij kijken naar de relaties tussen diverse onderdelen van het ecosysteem, hoe zij zich tot elkaar verhouden en samen in balans kunnen zijn.

Pedagogiek vanuit een ecologisch perspectief onderzoekt de rol van de omgeving van een kind en de dynamische processen in en om kinderen en hun opvoeders. We kijken hoe hun relaties zich verhouden en op welke wijze zij in de context (of ecosysteem) in balans kunnen zijn. Het pedagogisch handelen wordt afgestemd op het ecosysteem, dat vaak complex in elkaar steekt. Een ecologisch pedagoog neemt, indien nodig of gevraagd de verantwoordelijkheid voor de opvoedingssituatie en verbindt de betrokkenen om op elkaar af te stemmen. Het perspectief van alle deelnemers en de samenhang tussen deze verschillende perspectieven zijn daarbij van belang.
Vanuit het ene perspectief zien we misschien een probleem, vanuit een ander perspectief kunnen we mogelijkheden ontdekken.
Deze zienswijze sluit haarfijn aan bij de kernwaarden van Knoest. De input van onze studenten met hun kennis uit de theorie is een waardevolle toevoeging voor de werkers. We bieden onze studenten een plek om te ontwikkelen en geven hierbij de ruimt aan hun eigen processen. We zijn van mening dat je als werker pas jezelf volledig als instrument kunt inzetten, wanneer je durft stil te staan bij eigen thema’s die aandacht vragen. Hier tijd een ruimte aan geven, staat bij ons voorop het halen van je competenties.