Brenda

Brenda Born (1966)

Ik ben Brenda Born en woon met mijn vriend, twee dochters en bonus kinderen in Amersfoort. We zijn een samengesteld gezin vol dynamiek, liefde en plezier.

Ik werk al jaren met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar en hun ouders. Dit heb ik in allerlei verschillende vormen gedaan. Zoals bij een kinderdagverblijf, in leefgroepen, bij kinderen met een licht verstandelijke beperking en bij een BSO-plus als groepsbegeleider. Daarnaast werkte ik ook als ambulant hulpverlener bij gezinnen en gaf ik hulp aan jongeren die uitvielen op school.

Ik werk bij Knoest omdat ik systemisch werken en de kindgerichte combinatie van zorg thuis en op de groep zo mooi vind. Knoest staat voor korte lijnen en heldere afspraken in plaats van doorverwijzingen, wisselende gezichten en ellenlange wachtenlijsten.

Wat ik zo leuk vind aan het werken met kinderen is hun enthousiasme en humor. Het is de kunst om aan te sluiten bij wat ze op dat moment nodig hebben en ze te helpen groeien. Geen dag is hetzelfde.

Waar ik van hou in het werken met ouders en gezinssystemen is de dynamiek van het systeem. Het uitzoeken van de samenhang tussen alle puzzelstukjes die ieder gezin uniek maakt.

Ouderschap maakt kwetsbaar en het valt niet altijd mee. Soms lijkt het alsof het bij anderen allemaal soepel gaat, maar iedereen worstelt en groeit in het ouderschap en opvoeden. Je ontdekt kwaliteiten, waarvan je niet wist dat je ze had. Zo groei en ontwikkel je samen met je kind.

Blijf vooral kijken naar wat lukt en waar het goed gaat. En probeer dit mee te nemen naar situaties die lastiger zijn. Het vergroten van succeservaringen en je aandacht richten het positieve, zijn basisvaardigheden die ik inzet bij het werken met kinderen en hun ouders. Ik vertel je er graag meer over.