Caroline Elskamp

Als eerstegraads docent Nederlands, mentor en remedial teacher ben ik werkzaam op een grote middelbare school in Bussum. Ik sta voor een klas met pubers, maar ik begeleid ook leerlingen in kleine groepjes of individueel. Ik bied hulp bij sociaal-emotionele problemen, bij faalangst, bij het aanleren van leerstrategieƫn (leren leren) en bij specifieke problemen op het gebied van taal-, lees- en spelproblemen. Ik begeleid in het bijzonder leerlingen met dyslexie. Door de masteropleiding Special Educational Needs heb ik mij verder verdiept in leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Dit kan gaan om hoogbegaafde leerlingen, maar ook om leerlingen met ADD of ADHD, die behoefte hebben aan bijvoorbeeld een training studievaardigheden.
Naast middelbare scholieren begeleid ik ook op individuele basis basisschoolleerlingen.

De begeleiding die ik geef is school-praktisch, maar niet gericht op het halen van hoge cijfers of een goede CITO-score. Bij de begeleiding kunnen ouders en leerlingen van mij verwachten dat ik werk vanuit het vertrouwen dat iedereen vaardigheden kan leren. Ik ga daarom altijd op een creatieve en nieuwsgierige wijze op zoek naar de groeimogelijkheden van het kind. De beste aanwijzingen daarvoor krijg ik van de expert zelf: het kind. Ik fungeer dan voornamelijk als het duwtje in de goede leerrichting.